Opslag en Overslag

Alle door onze klanten aangeboden opslagactiviteiten vinden plaats bij ons zusterbedrijf Mepavex Logistics. Mepavex Logistics beschikt over meer dan 100.000 m2 opslagruimte voor diverse type goederen van regulier tot koel- en vries inclusief opslag van gevaarlijke stoffen.Alle door onze klanten aangeboden opslagactiviteiten vinden plaats bij ons zusterbedrijf Mepavex Logistics. Mepavex Logistics beschikt over meer dan 100.000 m2 opslagruimte voor diverse type goederen van regulier tot koel- en vries inclusief opslag van gevaarlijke stoffen.

Communicatie en afstemming hieromtrent vindt vrijwel altijd direct plaats met de account verantwoordelijken van Mepavex Logistics. Uiteraard is het wel mogelijk transport en op- en overslag gezamenlijk te factureren.